Rehabilitacja powypadkowa

IDEA

Poważny wypadek komunikacyjny może spowodować uszczerbek na zdrowiu oraz traumę na całe życie u kierowców, a tym samym potrzebna jest skuteczna i skoordynowana rehabilitacja po wypadku bardzo często wymagająca nowoczesnych zabiegów oraz form leczenia prowadzonych przez wyspecjalizowane placówki, które dysponują kadrą lekarzy i fizjoterapeutów o wszechstronnej wiedzy, że względu na fakt, że ofiary wypadku bardzo często mają wielonarządowe obrażenia.

Co istotne rehabilitacja powypadkowa zaczyna się od próby zminimalizowania bólu, a dalej stopniowego przywracania utraconych funkcji, co wymaga oceny przez specjalistę możliwości fizycznych poszkodowanego a dalej ustalenia indywidualnego planu terapii z określeniem celów krótko- i długoterminowych rehabilitacji zmierzających do przywrócenie kierowcy zdrowia w stopniu maksymalnym do uzyskania. Warto także wskazać na potrzebę profilaktyki i stałej rehabilitacji (także autorehabilitacji) osób pełniących zawodowo rolę kierowców co wymaga pracy w wymuszonej pozycji ciała za kierownicą, która może powodować szereg problemów m.in. związanych z dysfunkcjami narządu ruchu.

PARTNERZY ACA

Dzięki naszym partnerom takim jak Creator Sp. z o.o zapewniamy członkom ACA:

  • wielokierunkową rehabilitację, w tym zabiegi regenerujące i lecznicze w kriokomorze ogólnoustrojowej w ośrodkach we Wrocławiu (2 lokalizacje), w Brzegu Dolnym i Łodzi.
  • zabiegi rehabilitacji: układu ruchu, urologicznej, kardiologicznej, kręgosłupa metodą DBC, dzieci, domowej, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ośrodkach we Wrocławiu (2 lokalizacje), w Brzegu Dolnym i Łodzi,
  • usługi wielostronnej i skoordynowanej rehabilitacji osób ze schorzeniami narządu ruchu w formule pakietów pobytów rehabilitacyjnych 7, 14 i 21dniowych z noclegiem, wyżywieniem i zabiegami w ośrodku w Brzegu Dolnym,
  • usługi specjalistycznej i intensywnej neurorehabilitacji w formule pakietów pobytowych w ośrodku w Brzegu Dolnym dla osób po wypadkach ze schorzeniami rzutujących deficytami ruchowymi oraz schorzeniami neurologicznymi obwodowego układu nerwowego i schorzeniami centralnego układu nerwowego po zakończonym leczeniu ostrej fazy incydentu neurologicznego i pomyślnie zakończonej wczesnej rehabilitacji,

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami