Przyjazna infrastruktura drogowa
- strona w budowie

Sieć obszarów Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 jest wdrażana we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej i ma za zadanie ochronę ginących i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. Jej wyznaczenie jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego UE. Program Natura 2000 to unikalne w skali Świata przedsięwzięcie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Europy. Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie szeregu cennych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach.

Wymogi środowiskowe

Wymogi środowiskowe zupełnie zmieniły sposób przygotowania i realizacji praktycznie wszystkich inwestycji drogowych. Nie sposób tego nie zauważyć poruszając się nowymi lub modernizowanymi trasami. Przejścia dla zwierząt, przepusty, ominięte pomniki przyrody i coraz większa liczba materiałów przyjaznych dla środowiska – to wszystko stało się standardem, który przestał już kogokolwiek zaskakiwać. Te zmiany dotyczą również dróg wojewódzkich. Mimo zupełnie innej funkcji i parametrów naszych dróg również już na etapie sporządzania dokumentacji musimy sprostać wielu wyzwaniom związanym ze minimalizowaniem wpływu naszych inwestycji na środowisko. Kluczowym elementem dla każdego większego zadania jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego kończącego się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Podstawowym dokumentem w takim postępowaniu dla organów środowiskowych jak również inwestora jest raport oddziaływania na środowisko.

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami