O NAS

KIM JESTEŚMY

Misją Stowarzyszenia ACA jest promowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania na rzecz podnoszenia umiejętności prowadzenia pojazdów, upowszechniania wyższej kultury zachowania się uczestników ruchu, upowszechniania wśród kierowców  bezpiecznego zdrowego stylu  jazdy , dbania o swoje zdrowie, systematyczną edukację, potrzebę niesienia pomocy ofiarom wypadków  oraz kreowanie inicjatyw samorządowych w celu wzajemnego wspierania się różnych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Utożsamiamy się z celami Komisji Europejskiej Vision Zero i chcemy swoją aktywnością przyczynić się do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50 % do roku 2030 i prawie do zera w roku 2050. Jako cel pośredni do roku 2030 – 50% zmniejszenie liczby poważnych obrażeń.

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami