Prewencja w ruchu drogowym
- strona w budowie

Działalność prewencyjna

Działalność prewencyjna ma różnorodny charakter, a przede wszystkim polega na uświadamianiu, jakie zachowania albo ich brak jest źródłem określonych zagrożeń, co jest dozwolone, a co zabronione i że naruszanie prawa jest karalne. W parze z uświadamianiem idą nierzadko kontrole stanu przestrzegania przepisów i norm. Prewencja jest skierowana z jednej strony na tych, którzy mogą być sprawcami niedozwolonych czynów, z drugiej – na tych, którzy mogą być poszkodowanymi. W ciągu ostatnich trzydziestu lat w wielu krajach UE obserwowano stały spadek liczby ofiar wypadków drogowych. 

Zmiany

Zmiany te były przede wszystkim efektem wdrożenia działań prewencyjnych ukierunkowanych na specyficzne, zidentyfikowane zagrożenia i problemy. W tym czasie przeprowadzono wiele badań na temat przyczyn obrażeń w ruchu drogowym i działań prewencyjnych ukierunkowanych na ich redukcję. Ich wyniki wykorzystano także do oceny i doskonalenia programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania te wykazały między innymi, że realizacja kampanii edukacyjnych promujących bezpieczne zachowania, prowadzonych tak jak do tej pory wystarczy jedynie do utrzymania już osiągniętego poziomu, natomiast nie doprowadzi do istotnej zmiany na lepsze w przyszłości. Problem malejącej efektywności takich działań powinien być więc uwzględniany, zarówno w skali globalnej, jak i krajowej/lokalnej.

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami