AUTOMOBIL CLUB AMICAR

Zdrowo i bezpiecznie

Od historii do współczynności

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

AUTOMOBIL CLUB AMICAR

Misją Stowarzyszenia ACA jest promowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania na rzecz podnoszenia umiejętności prowadzenia pojazdów, upowszechniania wyższej kultury zachowania się uczestników ruchu, upowszechniania wśród kierowców  bezpiecznego zdrowego stylu  jazdy , dbania o swoje zdrowie, systematyczną edukację, potrzebę niesienia pomocy ofiarom wypadków  oraz kreowanie inicjatyw samorządowych w celu wzajemnego wspierania się różnych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Utożsamiamy się z celami Komisji Europejskiej Vision Zero i chcemy swoją aktywnością przyczynić się do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50 % do roku 2030 i prawie do zera w roku 2050. Celem pośrednim jest wspieranie działań skutkujących zmniejszeniem liczby poważnych obrażeń drogowych do roku 2030 o 50%.

Zdrowo i bezpiecznie

Od historii do współczynności

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

zobacz na stronie

Fanclub aut historycznych

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Homologacje i certyfikaty

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Zdrowie kierowców

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Rzeczoznawcy

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

galeria strony

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami