Osoby z niepełnosprawnościami
- strona w budowie

Osoby z niepełnosprawnościami

Kluczowym kierunkiem prospołecznej aktywności każdego stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla udziału w działalności tych organizacji wszystkich osób, bez wykluczania kogokolwiek, w tym osób z niepełnosprawnościami, dla których korzystanie z „dobrodziejstw” współczesnej motoryzacji jest utrudnione. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu typowej dla markowych przedsiębiorstw, powinna być także implementowana do praktyki organizacyjnej każdego stowarzyszenia, w tym działającego w obszarach motoryzacji takich jak ACA. Oferowanie osobom z niepełnosprawnościami możliwości aktywnego udziału w ruchu drogowym czy turystyce motorowej jest potrzebą chwili, która będzie zjawiskiem narastającym w przyszłości.

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami