Czyste środowisko
- strona w budowie

Zdrowie i dobrostan

Zdrowie i dobrostan człowieka są ściśle powiązane ze stanem środowiska. Dobrej jakości środowisko naturalne zapewnia podstawowe potrzeby, tj. czyste powietrze i wodę, żyzne grunty do produkcji żywności, a także energię i materiały do produkcji. Zielona infrastruktura służy również regulacji klimatu i zapobieganiu powodziom. Dostęp do obszarów zielonych i wodnych dostarcza duże możliwości w zakresie rekreacji i zapewnienia dobrego samopoczucia.

Automatyzacja oraz gospodarka

Automatyzacja oraz gospodarka dzielenia się (na przykład systemy wspólnego korzystania z  samochodów i rowerów) oraz stały rozwój nowych form mobilności osobistej (na przykład  – elektryczne hulajnogi) również zapewniają nowe możliwości w zakresie zmniejszania zagęszczenia ruchu, zwłaszcza na obszarach miejskich. Choć te warianty transportu są ekscytujące i bardziej przyjazne środowisku, musimy również zapewnić, aby były bezpieczne. Miasta są w szczególnie dobrym położeniu, aby wypracować synergie między bezpieczeństwem a środkami na rzecz zrównoważonego rozwoju: na przykład rzadsze korzystanie z samochodów w miastach wraz z bezpieczniejszymi warunkami dla pieszych i rowerzystów zmniejszy emisje CO2, poprawi jakość powietrza i obniży zagęszczenie ruchu – i pomoże uczynić społeczeństwo bardziej aktywnym i zdrowszym. Podobne synergie można znaleźć przy okazji zapewnienia bezpiecznego i przystępnego cenowo dostępu do mobilności wszystkim członkom społeczeństwa, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i rosnącemu odsetkowi osób starszych.

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami