Ratownictwo drogowe
- strona w budowie

Około 50% zgonów

Około 50% zgonów w wyniku wypadków drogowych następuje w ciągu kilku minut od zdarzenia lub w drodze do szpitala, przed dotarciem na miejsce. Spośród pacjentów zabieranych do szpitala, 15% umiera w ciągu 4 godzin od wypadku, a 35% po czasie dłuższym niż 4 godziny49. Opieka po wypadku (pourazowa) lub postępowanie w przypadku urazów odnosi się do wstępnego leczenia zapewnianego po wypadku, czy to na miejscu zdarzenia, podczas transportu do centrum medycznego, czy też jeszcze później. Skuteczna opieka po wypadku, w tym szybki transport do odpowiedniej placówki przez wykwalifikowany personel, zmniejsza konsekwencje obrażeń. Badania pokazują, że zmniejszenie czasu od wypadku do przybycia służb ratownictwa medycznego z 25 do 15 minut może potencjalnie zmniejszyć liczbę zgonów o jedną trzecią50 , a systematyczne szkolenie zespołów ratunkowych i załóg karetek pogotowia ratunkowego może zmniejszyć czas wydobycia ofiar uwięzionych w samochodach osobowych i ciężarówkach po wypadku o 40–50%51 .

Straż pożarna

Straż pożarna w Polsce dysponuje coraz nowocześniejszym sprzętem. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, jak i komendy wojewódzkie, są beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ). Pozyskały one fundusze unijne z POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020 na wiele inwestycji, które pomogły doposażyć jednostki z całego kraju w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego czy służącego do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych.

LOREM IPSUM

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami