Fanclub aut historycznych - strona w budowie

Fanclub aut historycznych

Nie każdy pojazd zabytkowy jest jednocześnie pojazdem historycznym. Pojęcia te bywają mylone – warto zdefiniować to jednoznacznie.

Jak wynika z ostatnich raportów dotyczących rynku samochodów klasycznych, w Polsce posiadaniem „żółtych tablic” może się poszczycić ponad 55 tys. aut (źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-aut-kolekcjonerskich-w-Polsce-przyspiesza-7487426.html). Niektóre z nich prezentują jednak szczególną wartość – wtedy są jednocześnie autami historycznymi.

Pojazdy zabytkowe

Definicję pojazdu zabytkowego można znaleźć w art. 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz w dodatkowych przepisach. Za zabytkowy uznany więc zostaje „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami”. Może to być samochód lub motocykl. Taki pojazd zostaje wpisany do ewidencji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Właściciel otrzymuje wówczas zaświadczenie uprawniające do jego rejestracji jako zabytkowego. Należy dodać, że pojazd powinien liczyć sobie minimum 25 lat, a model nie może być produkowany od co najmniej 15 lat. Ponadto samochód musi się składać z co najmniej 75% oryginalnych części. Za zabytek może być uznany także młodszy pojazd, ale tylko w konkretnych przypadkach, np. jeśli zastosowano w nim wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne czy też był związany z ważnym wydarzeniem albo osobistością.

Czym są pojazdy historyczne?

W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” zawarta jest również definicja pojazdu historycznego. Jest to taki pojazd zabytkowy, który liczy sobie minimum 40 lat, albo też ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Pojazd taki ma szczególną wartość, niemniej w świetle prawa traktowany jest tak samo, jak inne auta zabytkowe.

Właściciel pojazdu historycznego, podobnie jak „zwykłych” aut zabytkowych, zwolniony jest z obowiązkowej, 12-miesięcznej składki OC. Może za to wykupywać polisy krótkoterminowe, potrzebne mu tylko na okres, w którym pojazd będzie wykorzystywany.

masz jakieś pytania? skontaktuj się z nami